• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Visie Boeren voor Natuur Twente  Boeren voor Natuur is een visie op het landelijk gebied met een belangrijke rol voor de boer als beheerder van landschap en natuur. Behoud en herstel van natuur en landschap gaan samen met agrarische bedrijfsvoering. Duurzaam en op economisch verantwoorde wijze ondernemen is gekoppeld aan een hoogwaardig leefomgeving in het buitengebied van Twente ten behoeve van de hele samenleving.

  Verschillende overheden en particulieren werken daarom mee aan het realiseren van deze visie.
  Om deze visie te bereiken wordt van de boeren innovatief vakmanschap en maatwerk in de inzet van vee en materiaal gevraagd. Het resultaat is een afwisselend beeld van natuur en bosgebieden met kleinschalige landbouwgronden, omzoomd door struwelen en houtwallen, doorsneden met meanderende beken, waarin een grote verscheidenheid aan flora en fauna weer de ruimte vinden om zich te vestigen en tot bloei te komen.