• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Sponsoring


   
  De pilot Boeren voor Natuur Twickel wordt gefinancierd door het ministerie van EL&I, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, gemeenten Hengelo en Hof van Twente, regio Twente en de Stichting Twickel.

  De Stichting Boeren voor Natuur Twente wil heel graag het concept Boeren voor Natuur breder neerzetten in Twente. Uitbreiden met landschapsgerichte bedrijven, meer natuurgerichte bedrijven. Zij is daarvoor op zoek naar aanvullende financiering door overheden of private partijen.
   
  Om het concept ook buiten Twickel toe te kunnen passen,
  is private financiering nodig. Dit kan in allerlei vormen:
   
   

  • Sponsoring van een nieuw natuurgericht bedrijf.
  • Sponsoring van een landschapgericht bedrijf.
  • Sponsoring van activiteiten als open dagen op de deelnemende bedrijven.
  • Sponsoring van de ontwikkeling van Boeren voor Natuur producten afkomstig van de deelnemende bedrijven.

   
   
  Bent u geïnteresseerd? Wilt u de naam van uw organisatie of bedrijf ook verbonden zien met het mooie Boeren voor Natuur Twente concept?
   
  Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Gerry Bulten, tel. 06-19476007, e-mail: gerrybulten@hetnet.nl