• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Erve Bunte


  De Bunte is een agrarisch bedrijf met respect voor natuur en cultuurhistorische waarden. 


  Bewust natuurlijk boeren
   
  In Oele, op Landgoed Twickel ligt Erve Bunte. Sinds 2004 pacht Corney Niemeijer  Erve Bunte met omliggende gronden: “De Bunte”. Het biologisch landbouwbedrijf concentreert zich voornamelijk op het houden van schapen en een beperkt aantal zoogkoeien. Het is 27 hecatere groot en heeft uitbreidingsmogelijkheden tot 41 ha 1 hectare wordt als nieuw landschapselement ingericht.
   
   “Een gebied in evenwicht spreekt voor zichzelf” is de stellige overtuiging van Niemeijer. Zijn biologische bedrijf is steeds gericht op het behouden en  krijgen van dit evenwicht. Evenwicht tussen landbouw en natuur en landschap. Evenwicht tussen maatschappij en boer. "Met voorlichting, educatie en training aan boeren, burgers, beleidsmakers en bedrijfsleven wil ik mijn ondernemersvisie uitdragen".

  Niemeijer wil de mogelijkheden van compostering en gebruik van de heide- en natuurvelden verkennen. Hij kiest dieren die het best passen bij het karakter van de grond. Hij benut zoveel mogelijk de beschikbare natuurlijke hulpbronnen  uit zijn omgeving, zonne-energie, regenwater (voor dierdrenking), en hout ten behoeve van bouw en verwarming. Door deze manier van boeren ontstaat een landschap waarin natuur-en landbouwgronden elkaar opwaarderen, zowel ecologisch als economisch.