• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Erve Bokdam


  Andre Luttikhedde houdt zoogkoeien en een beperkt aantal schapen op het familiebedrijf Erve Bokdam.


  Innovatief ondernemen


  In de Hof van Twente op Landgoed Twickel ligt het bedrijf van André Luttikhedde, Erve Bokdam. De plek waar zijn opa in de twintiger jaren is neergestreken en eigenhandig delen grond heeft ontgonnen tot cultuurgrond. Die wortels van familiegeneraties spelen een rol in de wens om op deze plek te blijven boeren en wonen. De vertaalslag van gangbaar boeren naar een natuurgerichte bedrijfsvoering heeft een persoonlijke basis. André wil graag boeren en tegelijkertijd ook doen wat een ander niet doet. Hij omschrijft zijn missie als “Innovatief bezig zijn met traditie, natuur, landschap en landgoed met een belangrijke rol voor de landbouw”.

  Op Erve Bokdam wil André keuzes maken die geld opleveren. Landschap en natuur kunnen alleen een belangrijke rol gaan spelen in de bedrijfsvoering, als daar een reële vergoeding tegenover staat. In 2000 maakte hij al de keuze om een groot deel van de gronden onder te brengen in de SAN-overeenkomsten (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) van Programma Beheer en met zoogkoeien de gronden te beheren. Hij bouwde toen ook een potstal voor zijn vee. Maar Programma Beheer geeft hem niet de mogelijkheden om het gehele bedrijf in balans te brengen. De overeenkomsten hebben een duur van 6 jaar en geven onvoldoende zekerheid voor de lange termijn.

  Onder Boeren voor Natuur wil André Luttikhedde op Erve Bokdam daarom verder gaan op de weg die hij al in 2000 heeft ingeslagen. De gesloten kringloop en aanpassing van de waterstanden ziet hij als kans voor ontwikkeling van een gevarieerd landschap en ontwikkeling van natuur.  De landbouwopbrengsten nemen dan wel af en daarom is de compensatie in geld ook zo belangrijk. Het landbouwbedrijf richt zich voornamelijk op het houden van zoogkoeien en een beperkt aantal schapen; de gronden staan ten dienste van deze dieren. Alle werkzaamheden op het land zal André in eigen beheer met eigen machines uitvoeren. Zo ontstaat er een rendabel boerenbedrijf met 2 peilers; landbouw en natuur/landschapsbeheer. Uiteindelijk zal dit boerenbedrijf een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen die deze weg ook in willen slaan.

  Erve Bokdam heeft de beschikking over 28,50 hectare cultuurgrond waarvan 1,24 hectare als nieuw landschapselement wordt ingericht. In de toekomst komt daar nog 13,5 ha bij.