• HOME
  • Nieuws
  • Sponsoring
  • Contact
  • projecten
  • Landschapselementen aangeplant


    Op de bedrijven van de drie deelnemers binnen de pilot Boeren voor Natuur Twickel zijn de afgelopen jaren nieuwe landschapselementen aangelegd: houtwallen, poelen, natuurvriendelijke oevers, solitaire bomen en bomenrijen.    De Europese Commissie heeft bij aanvang van de pilot aangegeven dat Nederland voor het vergoeden hiervan gebruik moet maken van bestaande regelingen. Op dit moment worden de nieuwe landschapselementen uitgewerkt volgens de catalogus Groen Blauwe Diensten, om te kijken of dit perspectief biedt de elementen te vergoeden, passend binnen de Boeren voor Natuur filosofie, waarbinnen maatschappelijke diensten gerealiseerd worden door ondernemers die daarbij zoveel mogelijk uitgedaagd worden in hun ondernemersschap.