• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Buitenbeek verontdiept


  Op Erve Loninkwoner van Marwin Hofstede wordt de waterhuishouding in het dal van de Buitenbeek aangepast. De waterloop aan de noordkant is inmiddels gedempt, de loop aan de zuidkant is verondiept. Marwin heeft de percelen inmiddels bol gelegd.

  Doel van de maatregelen is om het grondwaterpeil te verhogen, maar er tegelijkertijd wel voor te zorgen dat het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Op deze manier wordt het dal van de Buitenbeek nog natter, maar blijft het agrarisch bruikbaar. Van de vernatting zullen de aangelegen en op dit moment verdroogde heidevelden profiteren en de verwachting is dat er ook in de agrarische percelen meer plantensoorten komen.
   
  In het dal zijn ook kades aangelegd om een stukje cultuurhistorie te herstellen. Vroeger was hier een vloeiweidensysteem, waarbij het dal was onderverdeeld in compartimenten die periodiek bevloeid werden met water uit de Buitenbeek. De oude beekloop die hiervoor werd gebruikt is nog zichtbaar in het landschap. Helaas was het in verband met de hoeveelheid water en het vele onderhoud niet mogelijk het hele historische systeem in ere te herstellen, maar door de aanleg van kades wordt een stuk cultuurhistorie behouden. Het gebied kan ook gebruikt worden voor waterretentie.
   
  Marwin wil er als de werkzaamheden klaar zijn en er weer rasters staan, zijn schapen naar toe brengen en verwacht dat ze het daar goed doen: zoals de oudere boeren in het gebied al zeiden: “in de moat worden de schapen vet”.