• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Hagmolenbeek aangepast


  In 2010 is de Hagmolenbeek ter hoogte van Erve Loninkwoner ingrijpend aangepast.

  Waar eerst een brede beek liep, ligt nu een smal "bakkie". Gevolg daarvan is dat dit bakkie regelmatig overloopt. Marwin Hofstede is er met zijn Boeren voor Natuur bedrijfsvoering blij mee, omdat de beek als hij overloopt, nutrienten op zijn land brengt en die mag hij zelf niet van buiten zijn bedrijf aanvoeren.  De invloed van grondwater (kwel) in het nieuwe dal van de Hagmolenbeek is inmiddels zichtbaar. Plantensoorten die op kwel wijzen staan niet alleen meer langs de beek, maar hebben zich al op meerdere plaatsen in het dal gevestigd. Het betreft Bosbies, Moeraszegge en Waterviolier.