• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Aanpassingen waterhuishouding op Erve Bokdam


  Natte percelen met hogere grondwaterstanden is vanuit natuuroogpunt gewenst. De hogere grondwaterstanden zijn ook positief voor het Bokdammerveld, van oorsprong een nat heideveld.

   

  Het regenwater mag echter wel afgevoerd worden. Dat is zelfs gewenst om overmatige pitrusvorming te voorkomen. Overleg over de waterhuishouding tussen ondernemer, Stichting Boeren voor Natuur Twente, waterschap Vechtstromen en Alterra leidde tot wat extra greppels zodat het regenwater goed afgevoerd wordt.