• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Erve Loninkwoner


  In Beckum, op Landgoed Twickel, ligt het bedrijf van Marwin Hofstede, Erve Loninkwoner.


  De elementen ten dienste van elkaar

  Hofstede wil het bedrijf op een andere manier voortzetten dan zijn voorgeslacht, Hij wil  maatschappelijke behoeften samen met de landbouwtak in zijn bedrijf realiseren. Hij wil zich inspannen om meer water te bergen, de Hagmolenbeek  een natuurlijkere loop geven, de Buitenbeek anders  aanleggen en zijn landbouwgronden extensief beheren. Hofstede houdt schapen, hij legt zich toe op de productie van vleeslammeren en fokmateriaal voor derden. Daarnaast wil Hofstede 2 hectare nieuwe landschapselementen inrichten.


  Hij ziet in het pilotproject Boeren voor Natuur een enorme uitdaging om anders te boeren, nieuwe productiesystemen te vinden en risicospreiding toe te passen op het bedrijf. Hij wil zijn inkomsten halen uit zijn schapenbedrijf maar daarnaast ook uit natuur- en landschapsbeheer en uit waterberging.

  Hofstede benut alle gronden op zijn bedrijf. niet alleen de hoge cultuurgronden maar ook de lage bevloeiingsvelden en de heide. Door begrazing, bevloeiing, plaggen en composteren wil hij een bedrijf runnen dat geen bedreiging voor de omgeving vormt. Integendeel, door de herinrichting van de Hagmolenbeek en de Buitenbeek en door de aanleg van meerdere landschapselementen krijgt de natuur meer ruimte.
  Zijn grote ambitie ligt in het bewijzen van het nut van aandacht voor mineralen die in je eigen bedrijf voor handen zijn.  

  Het bedrijf bestaat uit 28 hectare cultuurgrond, 2 hectare wordt als nieuw landschapselement ingericht. in de loop van de tijd komt er nog 5 hectare cultuurgrond ter beschikking.