• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Projecten


  Landschapselementen aangeplant (20 Jun 2012)
  Op de bedrijven van de drie deelnemers binnen de pilot Boeren voor Natuur Twickel zijn de afgelopen jaren nieuwe landschapselementen aangelegd: houtwallen, poelen, natuurvriendelijke oevers, solitaire bomen en bomenrijen.

  Lees verder
  Buitenbeek verontdiept (4 Jul 2012)
  Op Erve Loninkwoner van Marwin Hofstede wordt de waterhuishouding in het dal van de Buitenbeek aangepast. De waterloop aan de noordkant is inmiddels gedempt, de loop aan de zuidkant is verondiept. Marwin heeft de percelen inmiddels bol gelegd. Lees verder
  Hagmolenbeek aangepast (20 Jun 2011)
  In 2010 is de Hagmolenbeek ter hoogte van Erve Loninkwoner ingrijpend aangepast. Lees verder
  Aanpassingen waterhuishouding op Erve Bokdam (20 Jun 2011)
  Natte percelen met hogere grondwaterstanden is vanuit natuuroogpunt gewenst. De hogere grondwaterstanden zijn ook positief voor het Bokdammerveld, van oorsprong een nat heideveld.

    Lees verder
  Opslag op het bedrijf van Bokdam (20 Jun 2011)
  Binnen Boeren voor Natuur is geen aanvoer van buiten het bedrijf toegestaan. De ondernemers kunnen dus niet simpelweg bij een tekort aan voer een voerleverancier vragen voer te leveren.

  Lees verder