• HOME
  • Nieuws
  • Sponsoring
  • Contact
  • projecten
  • Waterbeheer


    Water speelt een belangrijke rol. Ze is de basis voor goede landbouwgrond en goede natuurgrond. Als water op sommige plekken meer de ruimte krijgt, is dat goed voor de natuur. De landbouw doet dan een stapje terug en ondernemer past de bedrijfsvoering zodanig aan dat hij er geen last van heeft of er zelfs voordeel van kan hebben.