• HOME
  • Nieuws
  • Sponsoring
  • Contact
  • projecten
  • Financiering


    Boeren voor Natuur Twente wordt betaald uit een fonds van ruim 3,5 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken, provincie Overijssel, de gemeenten Hengelo en Hof van Twente, regio Twente, waterschap Vechtstromen en Stichting Twickel hebben dit mogelijk gemaakt.