• HOME
 • Nieuws
 • Sponsoring
 • Contact
 • projecten
 • Boeren voor Natuur Twente


  Boeren voor Natuur is een visie op het landelijk gebied waarin de boer een belangrijke rol heeft als beheerder van landschap en natuur. Behoud en herstel van natuur en landschap gaan samen met agrarische bedrijfsvoering. Duurzaam en op economisch verantwoorde wijze ondernemen is gekoppeld aan een hoogwaardig leefmilieu in het buitengebied van Twente.

  Praktijk: projecten en bedrijven


  Erve Bokdam
  Erve Bokdam
  Andre Luttikhedde houdt zoogkoeien en een beperkt aantal schapen op het familiebedrijf Erve Bokdam.

  meer
  Erve Bunte
  Erve Bunte
  De Bunte is een agrarisch bedrijf met respect voor natuur en cultuurhistorische waarden. 

  meer
  Erve Loninkwoner
  Erve Loninkwoner
  In Beckum, op Landgoed Twickel, ligt het bedrijf van Marwin Hofstede, Erve Loninkwoner.

  meer